"prawo obywatelskie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawo obywatelskie" po polsku — Słownik angielsko-polski

prawo obywatelskie

rzeczownik
 1. civil right **  
  Access to clean drinking water is one of the civil rights. (Dostęp do czystej wody pitnej jest jednym z praw obywatelskich.)
  This is our civil right and we can't let them violate it. (To jest nasze prawo obywatelskie i nie możemy pozwolić im go naruszać.)
 2. franchise **

"prawo obywatelskie" — Słownik kolokacji angielskich

civil right kolokacja
 1. civil przymiotnik + right rzeczownik = prawo obywatelskie
  Bardzo silna kolokacja

  He's found his way into my daughter's recent civil rights course.

  Podobne kolokacje:
citizenship right kolokacja
Popularniejsza odmiana: right of citizenship
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo obywatelskie
 1. citizenship rzeczownik + right rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Instead, they would be armed with the rights of citizenship.

  Podobne kolokacje: