BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"pozwalający sobie na zbyt dużo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozwalający sobie na zbyt dużo" po polsku

pozwalający sobie na zbyt dużo

przymiotnik
  1. fresh ****
    • bezczelny, pozwalający sobie na zbyt dużo slang
      He was being fresh, so I grounded him. (On był bezczelny, więc dałem mu szlaban.)
      She's so fresh! I have to speak to her mother. (Ona jest taka bezczelna! Muszę pomówić z jej mamą.)

powered by  eTutor logo