ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pozory czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozory czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. show , *****
  • pozory, udawanie [tylko liczba pojedyncza]
   "Why is he so rude?" "Oh, it's just a show, he is really nice." ("Dlaczego on jest taki nieuprzejmy?" "Och, to tylko pozory, on jest bardzo miły.")
   Our relationship is just a show. (Nasz związek to tylko pozory.)
 2. appearances *  
 3. semblance
rzeczownik
 1. mask ***   [tylko liczba pojedyncza]
  I thought that he was real but it was only a mask. (Myślałam, że on był prawdziwy, ale był to tylko pozór.)
  It's just a mask - he's completely different in real life. (To tylko pozór - on jest zupełnie inny w codziennym życiu.)
 2. pretence British English , pretense American English
 3. guise   oficjalnie
  We have had enough of having dictatorships being forced on us, always under the guise of democracy. (Mamy już dość narzucanych nam - zawsze pod pozorem demokracji - dyktatur.)
  We'll investigate the building under the guise of being news reporters. (Zbadamy ten budynek pod pozorem bycia dziennikarzami.)
 4. pretext
 5. sham
 6. appearance ***  
 7. pretension  
 8. simulacrum
 9. make-believe
idiom
 1. window dressing

Powiązane zwroty — "pozory czegoś"

przysłówek
pozornie = apparently +5 znaczeń
idiom
inne
przymiotnik
pozorny = apparent +12 znaczeń
czasownik
pozorować = simulate +2 znaczenia
inne
rzeczownik
pozorowanie = simulation +1 znaczenie
Zobacz także: pozorantnie pozorować czegoś

powered by  eTutor logo