"poznawanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poznawanie" po polsku

poznawanie

rzeczownik
 1. meeting ****
  • spotykanie, poznawanie
   Meeting new people can be stressful sometimes. (Poznawanie nowych ludzi czasem może być stresujące.)
   Meeting foreigners can broaden your horizons. (Poznawanie obcokrajowców może poszerzyć twoje horyzonty.)
 2. cognizing , także: cognising  
 3. knowing  
czasownik
 1. meet *****
 2. know , ***** , ken (skrót) Scottish English dialect **   [TRANSITIVE]
  Your hair is so characteristic that I'd know you even from the distance or at night! (Twoje włosy są tak charakterystyczne, że poznałbym cię nawet z daleka czy w nocy!)
  He says he wants to know me. (On powiedział, że chce mnie poznać.)
 3. cognize , cognise British English  
 1. get to know , come to know

powered by  eTutor logo