BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pozbawić kogoś czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozbawić kogoś czegoś" po polsku

czasownik
 1. divest , także: devest
czasownik
 1. deprive *
  • pozbawiać (kogoś czegoś) [przechodni]
   They were deprived of food for 36 hours. (Oni byli pozbawieni jedzenia przez 36 godzin.)
   He was deprived of parental rights. (On został pozbawiony praw rodzicielskich.)
 2. denude   oficjalnie
  The war denuded the country of soldiers. (Wojna pozbawiła kraj żołnierzy.)
 3. debar
phrasal verb
 1. strip away
czasownik
 1. rob somebody of something
 2. deprive somebody of something  
  to prevent somebody from having something, to take something away from somebody

powered by  eTutor logo