BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"powierzchnia ciała" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powierzchnia ciała" po polsku

"powierzchnia ciała" — Słownik kolokacji angielskich

body surface kolokacja
  1. body rzeczownik + surface rzeczownik = powierzchnia ciała
    Bardzo silna kolokacja

    The flush you see is more blood coming to the surface of your body.

powered by  eTutor logo