"powerful celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

powerful celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężna sława
  1. powerful przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The same year, Forbes magazine ranked him as the world's most powerful celebrity.

powered by  eTutor logo