"powdery beach" — Słownik kolokacji angielskich

powdery beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sypka plaża
  1. powdery przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Don't go for powdery beaches, fancy resorts, or night life: There aren't any.

    Podobne kolokacje: