BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"post-season baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball poczta-sezon
  1. post-season przymiotnik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Here is the team with the fifth-lowest payroll in the major leagues, and it has a good chance to play post-season baseball.

powered by  eTutor logo