"post leaves" — Słownik kolokacji angielskich

post leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liście poczty
  1. post rzeczownik + leave czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Well leave a message for the police with the electronic post, to be delivered after we are gone.

    Podobne kolokacje: