"positive picture" — Słownik kolokacji angielskich

positive picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozytywny obraz
  1. positive przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I knew she'd give me a positive picture of the school, but that was what I wanted.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo