"posiedzenie zarządu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "posiedzenie zarządu" po polsku

"posiedzenie zarządu" — Słownik kolokacji angielskich

board meeting kolokacja
  1. board rzeczownik + meeting rzeczownik = posiedzenie zarządu, zebranie zarządu
    Bardzo silna kolokacja

    I didn't see him again until he came into my office about four when the board meeting was finally over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo