"pornographic image" — Słownik kolokacji angielskich

pornographic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pornograficzny obraz
  1. pornographic przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of them, state officials said, had thousands of pornographic images on it.

    Podobne kolokacje: