"poręczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poręczyć" po polsku

poręczyć

czasownik
 1. bail *
  • wpłacić za kogoś kaucję, poręczyć
   My daddy was ready to bail one of us out. (Mój tatuś byl gotów wpłacić kaucję za jednego z nas.)
   Your grandpa's been arrested and we have to bail him out. (Twój dziadek został aresztowany i musimy wpłacić za niego kaucję.)
czasownik
 1. guarantee , ***
  • poręczać (pożyczkę) [TRANSITIVE]
   He agreed to guarantee my loan. (On zgodził się poręczyć moją pożyczkę.)
   I have to find someone who will guarantee this loan. (Muszę znaleźć kogoś, kto poręczy tę pożyczkę.)

Powiązane zwroty — "poręczyć"

rzeczownik
rączka = handle +5 znaczeń
poręcz = banister , także: bannister +8 znaczeń
poręczyciel = sponsor +10 znaczeń
przysłówek
ręcznie = by hand +1 znaczenie
czasownik
inne
ręczyć = stand guarantee +2 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo