"popularny mit" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popularny mit" po polsku

"popularny mit" — Słownik kolokacji angielskich

popular myth kolokacja
  1. popular przymiotnik + myth rzeczownik = popularny mit
    Bardzo silna kolokacja

    Contrary to popular myth, the vote count was short and the bill did not pass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo