"popular trip" — Słownik kolokacji angielskich

popular trip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna podróż
  1. popular przymiotnik + trip rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No wonder this is one of our most popular trips.

    Podobne kolokacje: