"popular translation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne tłumaczenie
  1. popular przymiotnik + translation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This has become the most popular translation in Mongolia, being used by most Christians there.