"popular tourist" — Słownik kolokacji angielskich

popular tourist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny turysta
  1. popular przymiotnik + tourist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Over the years, what had once been one of the city's most popular tourist attractions began showing signs of neglect.

    Podobne kolokacje: