"popular theater" — Słownik kolokacji angielskich

popular theater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna scena
  1. popular przymiotnik + theater rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Other amateur popular theaters are also very important in preserving the cultural traditions.

    Podobne kolokacje: