BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular struggle" — Słownik kolokacji angielskich

popular struggle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna walka
  1. popular przymiotnik + struggle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this sense, we take part in all types of popular democratic struggles by encouraging the involvement of workers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo