"popular steakhouse" — Słownik kolokacji angielskich

popular steakhouse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna grillownia
  1. popular przymiotnik + steakhouse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The South African Police said today that they believed a black guerrilla faction was responsible for a satchel bomb that exploded in a popular steakhouse late Thursday night.

    Podobne kolokacje: