"popular stage" — Słownik kolokacji angielskich

popular stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna scena
  1. popular przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Weill's adaptability to the popular stage is, in fact, what most appeals to us now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo