"popular spa" — Słownik kolokacji angielskich

popular spa kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne uzdrowisko
  1. popular przymiotnik + spa rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is the home of a famous natural spring and is a popular spa and health resort destination.

    Podobne kolokacje: