"popular setting" — Słownik kolokacji angielskich

popular setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna sceneria
  1. popular przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There has been a cross on or near the spot, long a popular setting for Easter sunrise services, since 1913.

powered by  eTutor logo