"popular revival" — Słownik kolokacji angielskich

popular revival kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne ożywienie
  1. popular przymiotnik + revival rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some of the dresses are in tune with an '80s revival popular on the runways in the last year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo