"popular record" — Słownik kolokacji angielskich

popular record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna płyta
  1. popular przymiotnik + record rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In mid-1936, he was signed to Decca and made scores of popular records until 1946.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo