BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular rebellion" — Słownik kolokacji angielskich

popular rebellion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny bunt
  1. popular przymiotnik + rebellion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Months, of course, are not enough to create a great popular rebellion.

powered by  eTutor logo