"popular monarch" — Słownik kolokacji angielskich

popular monarch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny monarcha
  1. popular przymiotnik + monarch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By this time, Victoria was once again an extremely popular monarch.

    Podobne kolokacje: