"popular island" — Słownik kolokacji angielskich

popular island kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna wyspa
  1. popular przymiotnik + island rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Lake Martin includes many popular attractions, including eagles nest, natural sand beaches, restaurants, camping areas and popular islands.

    Podobne kolokacje: