BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular insurrection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne powstanie
  1. popular przymiotnik + insurrection rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Habsburgic troops were driven away by a popular insurrection in the same year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo