BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"popular hymn" — Słownik kolokacji angielskich

popular hymn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny hymn
  1. popular przymiotnik + hymn rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The album features modern takes on popular Christian hymns.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo