"popular grievance" — Słownik kolokacji angielskich

popular grievance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny żal
  1. popular przymiotnik + grievance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This week she is expected to announce changes in her Cabinet in an effort to address popular grievances about Government incompetence which helped fuel the rebellion.

    Podobne kolokacje: