"popular getaway" — Słownik kolokacji angielskich

popular getaway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna ucieczka
  1. popular przymiotnik + getaway rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a popular summer getaway located on Waubee lake.

    Podobne kolokacje: