"popular gathering" — Słownik kolokacji angielskich

popular gathering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne gromadzenie
  1. popular przymiotnik + gathering rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Deák Ferenc tér is a popular gathering for young people.

powered by  eTutor logo