"popular forum" — Słownik kolokacji angielskich

popular forum kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne forum
  1. popular przymiotnik + forum rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Salon and Slate are two of the most popular forums for narrative journalism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo