"popular eatery" — Słownik kolokacji angielskich

popular eatery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna restauracja
  1. popular przymiotnik + eatery rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This cheerful and popular eatery is at the top of Monte Ortobene.

    Podobne kolokacje: