"popular duet" — Słownik kolokacji angielskich

popular duet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny duet
  1. popular przymiotnik + duet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The entire soundtrack (including popular duets and the opening orchestral theme) can be found on the "Barbie Sings!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo