"popular couple" — Słownik kolokacji angielskich

popular couple kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna para
  1. popular przymiotnik + couple rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It later turned out that the two became such a popular couple that they had to start turning down dinner invitations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo