"popular cafe" — Słownik kolokacji angielskich

popular cafe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna kawiarnia
  1. popular przymiotnik + cafe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Parents try to keep children out of popular cafes or malls.

    Podobne kolokacje: