"popular ballot" — Słownik kolokacji angielskich

popular ballot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne głosowanie
  1. popular przymiotnik + ballot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On March 12, 1800, a bill was proposed to divide the State into districts to elect presidential electors by popular ballot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo