"popular awareness" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "popular awareness" po angielsku

popular awareness

rzeczownik
  1. świadomość społeczna, ogólna świadomość

"popular awareness" — Słownik kolokacji angielskich

popular awareness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólna świadomość
  1. popular przymiotnik + awareness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its mission is to protect dolphins, whales and other marine mammals and to raise popular awareness about the plight of the oceans.

powered by  eTutor logo