"popular audience" — Słownik kolokacji angielskich

popular audience kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna publiczność
  1. popular przymiotnik + audience rzeczownik
    Silna kolokacja

    Some reviewers noted the book's potential interest for popular audiences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo