"popular appetizer" — Słownik kolokacji angielskich

popular appetizer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna przystawka
  1. popular przymiotnik + appetizer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two popular fried appetizers, as served here, are simply greasy, and I would avoid them altogether.

    Podobne kolokacje: