"popular President" — Słownik kolokacji angielskich

popular President kolokacja
Popularniejsza odmiana: popular president
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny Prezydent
  1. popular przymiotnik + president rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Johnson was to become one of the least popular presidents in American history.