"poor shooting" — Słownik kolokacji angielskich

poor shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biedne zabójstwo
  1. poor przymiotnik + shooting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Boston made 13, which was more than enough to offset poor shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo