"political professional" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczny profesjonalista
  1. political przymiotnik + professional rzeczownik
    Silna kolokacja

    And a political professional is not how she sees herself, either.

powered by  eTutor logo