"political dominance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna dominacja
  1. political przymiotnik + dominance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Conservatives once more were ousted from political dominance at court.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo