"political choice" — Słownik kolokacji angielskich

political choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczny wybór
  1. political przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    There were a variety of reasons for this political choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo