"political book" — Słownik kolokacji angielskich

political book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna książka
  1. political przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has written six political books, nearly all best sellers.

    Podobne kolokacje: