"polish away" — Słownik kolokacji angielskich

polish away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypastuj daleko
  1. polish czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    'If we cleaned the earth away and polished the bones . . .' whispered Fernleaf, rubbing the tail of his cloak on the weathered cheekbone and high-domed forehead of the nearest skull.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo